niedziela, 14 czerwca 2015


/visit one city per month/ May-Blackpool     Czy to Paryż czy już Kalifornia?